19 lipca 2024 roku 
Nasz zespół
składa się z doświadczonych i kompetentnych rzeczoznawców majątkowych zajmujących się wyceną nieruchomości już od 1994 roku. Gwarancja jakości naszych usług jest fakt, iż każda nasza wycena sporządzana jest zgodnie z przepisami prawa i standardami zawodowymi oraz poprzedzona jest wnikliwą analizą rynku, dokumentacji i osobistymi oględzinami.
Zajmujemy się
wyceną nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych o różnym przeznaczeniu: mieszkalnym, komercyjnym (hotele, biurowce, magazyny, centra logistyczne), rolnym i leśnym, nieruchomości specjalistycznych (szpitale, stacje paliw, obiekty przemysłowe), ograniczonych praw rzeczowych (służebności), przedsiębiorstw oraz sporządzamy analizy i ekspertyzy dotyczące nieruchomości.
Nasze opracowania
mogą być wykorzystywane do różnych celów, a w szczególności do sprzedaży, zabezpieczenia kredytów bankowych, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłat adiacenckich, opłat i ustalania odszkodowań w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, podatków od spadków i darowizn, opłat cywilno prawnych, ustanowienia służebności, wniesienia aportu, nakładów na nieruchomości, zniesienia współwłasności i innych.

| Wszelkie prawa zastrze¿one | Projektowiec