19 lipca 2024 roku 

Prowadzimy ekspertyzy i analizy w zakresie:

  • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku

  • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju

  • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych

  • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali

  • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości

  • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora

  • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości

  • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

| Wszelkie prawa zastrze¿one | Projektowiec