19 lipca 2024 roku 
mgr inż. Grzegorz Kostka   
 
 
Rzeczoznawca majątkowy

Uprawnienia zawodowe z zakresu wyceny nieruchomości nr 4000
wydane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 06.06.2003 r.

 

Biegły sądowy

Biegły sądowy w zakresie szacowania nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie

 

Działalność organizacyjna

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
- członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej powołany przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
- członek Komisji Arbitrażowej przy PFSRM

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecnie
- prezes zarządu ZSRM w Szczecinie 
- członek Komisji Opiniującej  przy ZSRM w Szczecinie

 

Zaświadczenia o doskonaleniu kwalifikacji zawodowych 

| Wszelkie prawa zastrze¿one | Projektowiec