19 lipca 2024 roku 

Halina StankowskaHalina Stankowska

Świadectwa i powołania

   Zaświadczenia o doskonaleniu

Rzeczoznawca majątkowy
Uprawnienia zawodowe z zakresu wyceny nieruchomości nr 716
wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25.03.1994 r.

Wykształcenie
dr inż. nauk technicznych,
Politechnika Szczecińska Wydział Budownictwa Lądowego i Architektury

mgr inż. budownictwa
Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa Lądowego

 Doświadczenie zawodowe
pracownik naukowy i wykładowca:

Politechnika Szczecińska Wydział Budownictwa Lądowego i Architektury
Prywatna Szkoła Zawodowa Ocenomicus w Szczecinie
Akademia Rolnicza w Szczecinie
Uniwersytet Szczeciński
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

działalność gospodarcza w ramach firmy KONSTAT Halina i Sławomir Stankowscy

 Działalność organizacyjna
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecnie  członek założyciel, członek zarządu, sekretarz, pełnomocnik ds. praktyk zawodowych,obecnie prezes

 Powołania
biegły sądowy w zakresie szacowania przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie

członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. szacowania nieruchomości

| Wszelkie prawa zastrze¿one | Projektowiec