19 lipca 2024 roku 

Przedsiębiorstwo  jest to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Poprzez wycenę przedsiębiorstwa rozumie się też wycenę udziału w przedsiębiorstwie.

Do wyceny przedsiębiorstwa wymagane są co najmniej niżej wymienione zaświadczenia, świadectwa i informacje dokumentujące:

  • formę prawną podmiotu gospodarczego
  • wyniki finansowe za co najmniej ostatnie 3 lata, wraz z informacją o strukturze aktywów i pasywów
  • zatrudnienie
  • składniki materialne
  • składniki niematerialne
  • biznes plan
  • oraz inne  z uwagi na specyfikę przedsiębiorstwa lub cel wyceny.

| Wszelkie prawa zastrze¿one | Projektowiec